Algemene voorwaarden

 • ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DE VERKOPER
 • ARTIKEL 2: ALGEMENE VOORWAARDEN
 • ARTIKEL 3: PRIJZEN
 • ARTIKEL 4: AANBOD EN BESTELLINGEN
 • ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
 • ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD
 • ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT
 • ARTIKEL 8: GARANTIE
 • ARTIKEL 9: PRIVACY POLICY
 • ARTIKEL 10: GEBRUIK VAN COOKIES
 • ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

1.1 Bedrijfsgegevens:

LCC For you…
Bovenstraat 26/1
3550 Heusden-Zolder

BTW identificatienummer: BE0712.984.642
Rekeningnummer: IBAN BE58 1030 5756 0979

Contact: store@lccforyou.be

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 De e-commerce website van LCC Store, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

2.2 De algemene voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de website www.lccstore.be

2.3 U kan ten alle tijden de algemene voorwaarden downloaden. U kan de downloadbare link hier terugvinden.

2.4 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website.

2.5 Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van LCC Store moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee de klant instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

2.6 Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door  LCC Store aanvaard zijn.

ARTIKEL 3 – PRIJZEN

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

3.2 Indien leverings-, reservatie-, of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

3.3 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

3.4 De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 4 – AANBOD EN BESTELLINGEN

4.1 LCC Store probeert steeds een zo realistisch mogelijke en duidelijke weergave van haar artikelen aan te bieden.

4.2 Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LCC Store niet.

4.3 LCC Store is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

4.4 Mondelinge toezeggingen binden LCC Store slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

4.5 Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant vooraf contact op te nemen met ons.

4.6 Aanbiedingen van LCC Store gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4.7 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door LCC Store.

4.8 LCC Store kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

4.9 Een overeenkomst tussen LCC Store en de klant komt tot stand nadat een bestelling door LCC Store op haalbaarheid is beoordeeld.

4.10 Een bestelling wordt als compleet beschouwd nadat LCC Store de betalingstransactie van de klant heeft ontvangen.

4.11 Wij aanvaarden betalingen via kredietkaart, via bankkaart of via overschrijving. LCC Store kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor weigering van betaling door de beheerder van de kaart van de klant.

4.12 Om een bestelling te plaatsen, moet de klant eerst de artikelen toevoegen aan zijn/haar winkelmandje. Hierna geeft de klant de contact- en facturatiegegevens in. Als de gegevens correct en volledig ingevuld worden, kan de klant de gewenste betaalmethode kiezen.

4.13 LCC Store is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

ARTIKEL 5 – LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Wij leveren momenteel in België en Nederland.

5.2 Voor leveringen binnen België bedragen de verzendkosten €4,99. Boven een aankoopsom van €75,00 is de levering binnen België gratis.

5.3 Voor leveringen naar Nederland bedragen de verzendkosten €5,99. Boven een aankoopsom van €75,00 is de levering naar Nederland gratis.

5.4 De door jou bestelde goederen worden op het adres bezorgd dat je bij je bestelling hebt doorgegeven.

5.5 Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

5.6 LCC Store kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutief geleverde bestellingen, omdat de klant het foutieve leveringsadres heeft doorgegeven.

5.7 LCC Store is niet aansprakelijk bij vertraging van de bezorger.

5.8 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan LCC Store.

5.9 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

5.10 Je kan er ook voor kiezen om uw bestelling af te halen in Koersel bij ons op kantoor. Gelieve hiervoor een afspraak te maken.

ARTIKEL 6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van LCC Store.

6.2 De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LCC Store te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 7 – HERROEPINGSRECHT

7.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij LCC Store.

7.2 De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

7.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant LCC Store via een ondubbelzinnige verklaring (via email) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

7.4 De klant kan het formulier voor herroeping invullen en opsturen naar store@lccforyou.be. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

7.5 Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.6 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

7.7 Indien de teruggestuurde artikelen op een of andere manier in waarde verminderd zijn, behoudt LCC Store zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen.

7.8 Artikelen dienen dus ongedragen, ongewassen en onbeschadigd terug aan LCC Store bezorgd te worden.

7.9 Indien de klant de overeenkomst herroept, zal LCC Store alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen een maximum van 14 kalenderdagen nadat LCC Store op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.

7.10 Bij verkoopovereenkomsten kan LCC Store wachten met de terugbetaling totdat hij alle artikelen heeft teruggekregen.

ARTIKEL 8 – GARANTIE

8.1 LCC Store garandeert dat de door haar geleverde producten conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de verwachtingen die de klant er van mag hebben.

8.2 De geleverde goederen voldoen aan alle wetten, die op het moment van je bestelling van toepassing zijn.

ARTIKEL 9 – PRIVACY POLICY

U kunt onze Privacy Policy raadplegen op deze pagina.

ARTIKEL 10 – GEBRUIK VAN COOKIES

U kunt onze cookie policy raadplegen in onze Privacy Policy.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1 Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

11.2 De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).